“ने.ई.ए बागमती इनोभेसन सपोर्ट २०७७” नतिजा प्रकाशन

“ने.ई.ए बागमती इनोभेसन सपोर्ट २०७७” नतिजा प्रकाशन 27Nov

नेपाल ईन्जिनियर्स एशोसिएसन बागमती प्रदेशबाट ने.ई.ए बागमती इनोभेसन सपोर्ट २०७७ का लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएकोमा उल्लेखित विधाहरुमा आवेदकहरुको प्रस्ताव, अनुसन्धानको डिजाइन र सम्भाव्यता, अपेक्षित परिणामको महत्व, अनुसन्धान/प्रोडक्ट, Academic Qualification, Research Experiences र प्रस्तुतिकरणबाट प्राप्त भएको उच्चतम अंकका आधारमा इनोभेसन सपोर्ट प्रदान गर्न यस एशोसिएसन अन्र्तगतको नवप्रवर्तन पुरस्कार छनौट समितिबाट सिफारिस भई यस ने.ई.ए बागमती प्रदेश कार्यकारिणी समितिको मिति २०७७ मङ्सिर १० गतेको निर्णय बमोजिम तपसिलका प्रस्तावहरुलाई सहायता प्रदान गरिने भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।