म्याद थप सम्बन्धी सूचना

मिति २०७७/०३/१३ गते प्रकाशित ने.ई.ए. बागमती नवप्रर्वतन पुरस्कार २०७७ को लागि प्रस्ताव आवहान सम्बन्धी सूचना लकडाउनको प्रतिकुल अवस्था सँगै ईन्जिनियर / आर्किटेक्टहरुको अनुरोधलाई मध्यनजर गर्दै … Continue reading म्याद थप सम्बन्धी सूचना