नेपाल ईन्जिनियर्स एशोसिएसन बागमती प्रदेश अन्तरगतका स्थानीय केन्द्र गठन तथा निर्वाचन प्रयोजनार्थ सदस्यता नवीकरण तथा मतदान केन्द्र एकिन गर्ने बारेको सूचना

नेपाल ईन्जिनियर्स एशोसिएसन बागमती प्रदेश अन्तरगतका स्थानीय केन्द्र गठन तथा निर्वाचन प्रयोजनार्थ सदस्यता नवीकरण तथा मतदान केन्द्र एकिन गर्ने बारेको सूचना 30Jul

नेपाल ईन्जिनियर्स एशोसिएसनको विधान – २०५१ (चौथो संशोधन) अनुसार हुन गइरहेको पहिलो स्थानीय कार्यकारिणी समितिको गठन तथा निर्वाचनमा सहभागी हुनको लागि नयाँ सदस्यता आवेदन तथा यस आ.व.को सदस्यता नविकरण गर्ने अन्तिम म्याद २०७७ श्रावण २८ तय गरिएको हुँदा उपरोक्त म्यादभित्र नयाँ सदस्यता आवेदन तथा आ–आफ्नो सदस्यता नविकरण गर्नुहुन सम्पूर्ण ईन्जिनियर÷आर्किटेक्टहरुलाई अनुरोध गरिन्छ ।

यस निर्वाचन प्रकियामा सामेल हुनका लागि ने.ई.ए. निर्वाचन कार्यविधि २०७५ को बुदा ३ ग र ६ को क र ख को अधिनमा रही तोकिएको स्थानीय केन्द्रमा स्थाई बसोबास भएको वा कार्यरत रहेकोे हुनुपर्ने छ । हालको मतदान केन्द्रबाट आफू आबद्घ हुन चाहेको स्थानीय केन्द्रमा निर्धारीत ढाँचामा निवेदन र आवश्यक कागजात बुझाउनु हुन सम्पूर्ण मतदाता ईन्जिनियर/आर्किटेक्टहरुलाई सूचित गरिन्छ ।

https://forms.gle/WyhnVnyiNoRnsVxJ8